• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ติดต่อเรา

200/11 ม.2 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โทร 035-743277,035-743077โทร. 035-743277 จองเลี้ยงอาหารและทำกิจกรรม โทร. 062-6160880
E-mail : watsanawet@dop.mail.go.th