รายชื่อผู้บริจาคข้าวสาร
ลำดับที่ ชื่อผู้บริจาค วันที่บริจาค
1 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย - แปซิฟิก 23 กุมภาพันธ์ 2561
2 คุณโชดก เฉลิมชิติ 22 กุมภาพันธ์ 2561
3 คุณเผอิญ มีที่ปี 21 กุมภาพันธ์ 2561
4 คุณจิราภรณ์ พักแย้ม 20 กุมภาพันธ์ 2561
5 บริษัทฟู่ฟ่อง เลชเชอร์ 20 กุมภาพันธ์ 2561
6 บริษัทนิมฟ์สุวรรณคลังปุ๋ย จำกัด 20 กุมภาพันธ์ 2561
7 คุณวิโรจน์ สุขษาสุณี 20 กุมภาพันธ์ 2561
8 คณะอยุธยาดีเซล มิตรภาพรถซิ่ง 20 กุมภาพันธ์ 2561