รายชื่อผู้บริจาคน้ำยาล้างห้องน้ำ
ลำดับที่ ชื่อผู้บริจาค วันที่บริจาค
1 คุณโชดก เฉลิมชิติ 22 กุมภาพันธ์ 2561
2 คุณเผอิญ มีที่ปี 21 กุมภาพันธ์ 2561
3 บริษัทฟู่ฟ่อง เลชเชอร์ 20 กุมภาพันธ์ 2561