รายชื่อผู้บริจาคถุงขยะ
ลำดับที่ ชื่อผู้บริจาค วันที่บริจาค
1 คุณเผอิญ มีที่ปี 21 กุมภาพันธ์ 2561
2 คณะอยุธยาดีเซล มิตรภาพรถซิ่ง 20 กุมภาพันธ์ 2561