รายชื่อผู้บริจาคน้ำดื่ม
ลำดับที่ ชื่อผู้บริจาค วันที่บริจาค
1 คุณผ่องศรี ชะนะมา 23 กุมภาพันธ์ 2561
2 คุณโชดก เฉลิมชิติ 22 กุมภาพันธ์ 2561
3 คุณเผอิญ มีที่ปี 21 กุมภาพันธ์ 2561
4 บริษัทฟู่ฟ่อง เลชเชอร์ 20 กุมภาพันธ์ 2561
5 คณะอยุธยาดีเซล มิตรภาพรถซิ่ง 20 กุมภาพันธ์ 2561