รายชื่อผู้บริจาคแพมเพิส (ชนิดเทปแกาว) XL
ลำดับที่ ชื่อผู้บริจาค วันที่บริจาค
1 บริษัทซีพีแรม จำกัด 21 กุมภาพันธ์ 2561
2 คณะอยุธยาดีเซล มิตรภาพรถซิ่ง 20 กุมภาพันธ์ 2561