รายชื่อผู้บริจาคแพมเพิส (ชนิดเทปแกาว) L
ลำดับที่ ชื่อผู้บริจาค วันที่บริจาค
1 คุณโชดก เฉลิมชิติ 22 กุมภาพันธ์ 2561
2 สาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 21 กุมภาพันธ์ 2561
3 คุณเผอิญ มีที่ปี 21 กุมภาพันธ์ 2561