รายชื่อผู้บริจาคน้ำยาล้างจาน
ลำดับที่ ชื่อผู้บริจาค วันที่บริจาค
1 บริษัทฟู่ฟ่อง เลชเชอร์ 20 กุมภาพันธ์ 2561
2 คณะอยุธยาดีเซล มิตรภาพรถซิ่ง 20 กุมภาพันธ์ 2561