รายชื่อผู้บริจาคผงซักฟอก
ลำดับที่ ชื่อผู้บริจาค วันที่บริจาค
1 คุณเผอิญ มีที่ปี 21 กุมภาพันธ์ 2561
2 คุณนิรุทธิ์ ธาราภูมิ 21 กุมภาพันธ์ 2561
3 คุณจิราภรณ์ พักแย้ม 20 กุมภาพันธ์ 2561
4 บริษัทฟู่ฟ่อง เลชเชอร์ 20 กุมภาพันธ์ 2561
5 คณะอยุธยาดีเซล มิตรภาพรถซิ่ง 20 กุมภาพันธ์ 2561