รายชื่อผู้บริจาคแผ่นรองซับกันเปื้อน
ลำดับที่ ชื่อผู้บริจาค วันที่บริจาค
1 คุณโชดก เฉลิมชิติ 22 กุมภาพันธ์ 2561
2 คุณเผอิญ มีที่ปี 21 กุมภาพันธ์ 2561
3 คุณนิรุทธิ์ ธาราภูมิ 21 กุมภาพันธ์ 2561
4 คุณศันติกานติกานต์ คำแสนทวี 20 กุมภาพันธ์ 2561
5 บริษัทฟู่ฟ่อง เลชเชอร์ 20 กุมภาพันธ์ 2561
6 คณะอยุธยาดีเซล มิตรภาพรถซิ่ง 20 กุมภาพันธ์ 2561
7 นางสาวศันติกานต์ คำแสนทวี 11 มกราคม 2561