• ปรับขนาด
    ตัวอักษร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย ๔ ชั้น ๑๖ ครอบครัว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)