• ปรับขนาด
  ตัวอักษร
 
คณะผู้บริหาร
จำนวนคณะผู้บริหาร ทั้งหมด 4 รายการ
 • ชื่อ :
  พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
  ตำแหน่ง :
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ชื่อ :
  นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์
  ตำแหน่ง :
  ปลัดกระทรวง
 • ชื่อ :
  นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ
  ตำแหน่ง :
  อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
 • ชื่อ :
  นายธำรง ธวัชวะชุม
  ตำแหน่ง :
  รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ